• BSAB

  Ring oss dygnet runt!

  090-13 78 00

 • BSAB

  Vi använder miljövänliga produkter

  Läs vår Miljöpolicy för mer information!

 • BSAB

  Vi kan Brandsanering!

  Kontakta oss för mer information!

 • BSAB

  Läs gärna vår Miljöpolicy!

  Där hittar du mer information kring vårt miljötänk.

 • BSAB

  Vi hjälper er i alla situationer!

  Ring oss på 090-13 78 00

 • BSAB

  Vi kan all slags sanering!

  Kontakta oss för mer information!

090-13 78 00

Asbest är helt ofarligt när det sitter fast eller är inkapslat

AsbestVi utför all förekommande asbestsanering i Umeå med omnejd. Vår erfarenhet, välutbildade personal och moderna tekniska hjälpmedel med traditionella saneringsmetoder garanterar att saneringsarbetet utförs på ett professionellt och säkert sätt.

Asbest har haft omfattande användning som byggämnesmaterial där den kommit att användas i många sammanhang. På grund av dess omfattande industriella användning kan asbest finnas kvar på många håll i lokaler där materialet installerats eller använts, t.ex. i äldre byggnader. Detta innebär att i t.ex. byggbranschen kan rivningsarbetare, VVS-installatörer, elektriker, snickare, golvläggare, takläggare, städpersonal, byggarbetssamordnare, miljösamordnare, fastighetsskötare och många andra grupper arbetstagare exponeras för asbesthaltigt damm.

Gemene man känner till eternit-skivorna på fasader på svenska 1950-talshus, skivor av asbetscement. Ibland har man målat dessa skivor men oftast har skivorna kvar sin grå ursprungsfärg. Eternit har även använts till ventilationskanaler och det är inte ovanligt att 1940- och 1950-talshus har frånluftskanaler i eternit. Även pannrum och garage har ofta eternit som brandskydd i taket och eternitskivor kan även sitta monterade på väggen bakom elcentraler. Gamla pannor och varmvattenrör är ofta isolerade med asbest. I varmvattenrören finns asbest oftast i krökar och ändavslut. Asbest har även använts i asfaltslim sannolikt för att minska den alkalina påverkan från betongen på golvmattan. Det har även använts som armering i äldre golvplattor och PVC-mattor men sällan i linoleummattor. Man kan även hitta asbest i gammal kakelfix och i kakelfogar. Asbest användes också som skruvpluggmassa, innan skruvpluggar av plast slog igenom. Man har även använt asbest som tätning i skarvar på gamla ventilationskanaler.

Idag saneras Asbesten bort vid renovering på grund av hälsorisk.

Vi på Björkstadens Sanering använder oss av både traditionella metoder inom sanering och även nytänkande arbetssätt, allt för att hitta den bästa lösningen för just ditt saneringsproblem. Vi sanerar Asbest enligt AFS föreskrifter.