• BSAB

  Vi hjälper er i alla situationer!

  Ring oss på 090-13 78 00

 • BSAB

  Läs gärna vår Miljöpolicy!

  Där hittar du mer information kring vårt miljötänk.

 • BSAB

  Vi använder miljövänliga produkter

  Läs vår Miljöpolicy för mer information!

 • BSAB

  Ring oss dygnet runt!

  090-13 78 00

 • BSAB

  Vi kan all slags sanering!

  Kontakta oss för mer information!

 • BSAB

  Vi kan Brandsanering!

  Kontakta oss för mer information!

090-13 78 00

När dyr elektronik tar skada kan en sanering vara lösningen

ElektroniksaneringElektronisk utrustning kan ta stor skada i händelse av brandskada eller vattenskada. Små partiklar, klorider eller fukt kan tränga bakom det yttersta höljet och skapa problem eller driftstopp långt senare. Utrustning av högt värde ska snabbt evakueras för skadeanalys.

I många fall kan behandling av skadad utrustning ske med hjälp av avtorkning, kemikaliebehandling, tryckluft och torkning. Vi använder oss av både traditionella metoder inom sanering och även nytänkande arbetssätt, allt för att hitta den bästa lösningen för just ditt saneringsproblem.

Restvärden för elektronik

Enklare elektronisk utrustning som hemdatorer, tv-spel och leksaker sjunker snabbt i värde och många gånger ersätts de med ny utrustning. Den värdeminskning som försäkringsbolagen använder sig av framgår av respektive försäkringsvillkor.