• BSAB

  Vi kan all slags sanering!

  Kontakta oss för mer information!

 • BSAB

  Vi hjälper er i alla situationer!

  Ring oss på 090-13 78 00

 • BSAB

  Ring oss dygnet runt!

  090-13 78 00

 • BSAB

  Vi använder miljövänliga produkter

  Läs vår Miljöpolicy för mer information!

 • BSAB

  Läs gärna vår Miljöpolicy!

  Där hittar du mer information kring vårt miljötänk.

 • BSAB

  Vi kan Brandsanering!

  Kontakta oss för mer information!

090-13 78 00

En industrisanering kan förlänga funktionaliteten

IndustrisaneringBåde för kunderna av de produkter som kommer ut ur fabriken men även för de som arbetar i fabriken så är det viktigt att man kontinuerligt håller rengöringen på en hög nivå så att man inte slarvar på något sätt. Om det är så att det var länge sedan en renovering eller industrisanering ägde rum så kan det vara på sin plats att man gör en industrisanering. Det kan också vara så att någonting i industrin har orsakat att det direkt blir aktuellt med industrisanering och då är det bara att kontakta oss. En annan väldigt stor fördel med att göra en industrisanering är att man håller instrument, maskiner och verktyg i ett gott skick mycket längre. Om de utsätts för en smutsig miljö så slits det snabbare och det kan rent av kosta mer för industriägarna om de låter det gå för lång tid tills en ny industrisanering. Många som driver en industri är oroliga för att man ska minska arbetsflödet under tiden som industrisaneringen pågår men faktum är att den kan göras under tider som inte stör industrin i större skala. Det är mycket från fall till fall hur det ser ut med upplägget av en industrisanering och huruvida industrin ska fortlöpa under saneringens gång eller inte men oftast kommer det kunna gå som vanligt utan att någonting störs.

En annan väldigt stor fördel med att göra en industrisanering är att man mer sällan kommer få behöva reparera utrustningar som står i lokalerna. Ofta kan det vara så att damm och partiklar går in i maskiner och liknande, något som kan orsaka en snabbare förslitning vilket i sin tur leder till att man måste reparera instrumentet. Med en industrisanering så behöver man inte utsätta sig själv för en lika stor risk och det är mycket därför som många företag väljer att genomföra en fullständig industrisanering – just för att hålla maskinerna, verktygen och instrumenten i ett bra skick så att de inte slits snabbare.

Det finns mängder av olika industrier, allt från mindre industrier till enormt stora industrier som kan vara stora som hela städer. Oavsett vilken form av industri det är så har vi den kompetensen och även aktuella certifieringar som vi kan visa upp så att industrisaneringen sker med miljövänliga medel och instrument. Vi på Björkstadens Sanering använder oss av både traditionella metoder inom sanering och även nytänkande arbetssätt, allt för att hitta den bästa lösningen för just ditt saneringsproblem.