• BSAB

  Vi kan all slags sanering!

  Kontakta oss för mer information!

 • BSAB

  Ring oss dygnet runt!

  090-13 78 00

 • BSAB

  Vi hjälper er i alla situationer!

  Ring oss på 090-13 78 00

 • BSAB

  Vi kan Brandsanering!

  Kontakta oss för mer information!

 • BSAB

  Vi använder miljövänliga produkter

  Läs vår Miljöpolicy för mer information!

 • BSAB

  Läs gärna vår Miljöpolicy!

  Där hittar du mer information kring vårt miljötänk.

090-13 78 00

En mögelsanering för hälsans skull

MögelsaneringMögel i byggnader är hälsofarligt vilket visats i flera olika studier. Det finns ett tydligt samband mellan dålig luft och ohälsa, bland annat finns överensstämmelser mellan förekomster av astma och allergier med förekomsten av mögeldoft och ju starkare mögeldoft desto större ohälsa. Forskningen har idag inte svar på vad hos möglet som är skadligt, men det är troligt att såväl sporer som mykotoxiner bidrar till ohälsan.

Mögelskador i fastigheter uppstår ofta i samband med vattenskador när organiskt material utsätts för fukt och när skadan inte åtgärdas tillräckligt snabbt. Vi hjälper dig att ta bort mögel och mögellukt genom kvalificerad mögelsanering i avskärmade arbetsområden med undertryck.
 Denna metod eliminerar risken för att sprida mögelsporer till övriga utrymmen.

Vi på Björkstadens Sanering sanerar mögel i Umeå med omnejd och vi använder oss av både traditionella metoder inom sanering och även nytänkande arbetssätt, allt för att hitta den bästa lösningen för just ditt saneringsproblem.