• BSAB

  Vi hjälper er i alla situationer!

  Ring oss på 090-13 78 00

 • BSAB

  Ring oss dygnet runt!

  090-13 78 00

 • BSAB

  Läs gärna vår Miljöpolicy!

  Där hittar du mer information kring vårt miljötänk.

 • BSAB

  Vi använder miljövänliga produkter

  Läs vår Miljöpolicy för mer information!

 • BSAB

  Vi kan all slags sanering!

  Kontakta oss för mer information!

 • BSAB

  Vi kan Brandsanering!

  Kontakta oss för mer information!

090-13 78 00

Vårt kundfokus

Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering av verksamheten i syfte att öka kundtillfredsställelsen.

Kvalitetsarbetet säkerställer att kundens krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. Avstämning och dokumentation av kundkrav och författningskrav sker före eller i samband med beställning.

Vår kvalitetspolicy

Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga som en professionell saneringsentreprenör.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring.

I vårt arbete använder vi vedertagna saneringsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav samt branschkrav.

Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.